• Contact & Helpdesk

  • 886-2-8245-2186Weekdays: 8:30 to 18:00
  • dalu@dalu.com.tw
  • 886-2-8245-2185
Adobe

你当前的位置: 首页

穩 / 精/ 準/ 高cp值(便宜)==>聯軸器(橈性 / 鋼片)

工具機:XYZ軸, 主軸, ABC軸
聯軸器應用例:工具機(DL-FFS)
  • 德日台技術合作: 無背隙/高剛性/ 同心度<0.02mm/ 免維修